Power Platform online sessioner

  

Recordings and Slides from previous presentations

Session 1 - Crisis App Template
What is the Crisis App Template


Slides:  Crisis Information App Template Slides 
Recording: Crisis Information App Template Recording
 

Session 2 - Power Apps Canvas App
Build a youtube video library in 45 minutes
 

Slides:  Canvas App in 45 - Slides 
Recording: Canvas App in 45 minutes - Recording


Session 3 - Power Automate
Personal digital assitant using Power Automate Flows

Slides: Power Automate Flows
Recording: Power Apps Automate - Recording


Session 4 - Model-Driven Apps, Portals, Power Automate,  Cognitive Services
https://lesscode.morepower.tips - Behind the scenes
 

Recording: Model Driven Apps, Portals, Power Automate, Cognitive Services - Recording
Slides: Model Driven Apps, Portals, Power Automate, Cognitive Services

  Scroll down for English versionDa de fleste af os arbejder hjemme, og jeg har fået et par huller i min kalender, har jeg besluttet at prøve at facilitere nogle online sessioner om Power Platform.


Fælles for alle sessioner er at jeg vil præsentere ca. 45 minutter og svare på spørgsmål den resterende tid.

Sessionerne vil hovedsageligt indeholde demonstrationer og kun få power point slides.

Det er noget jeg gør i community ånden så jeres feedback er super værdifuld!

Alle sessioner kommer til at foregå via MS Teams Live Event. Der er ikke nødvendigt at have MS Teams eller registrere sig. Deltagelse kan være anonym.

Du kan stadig hjælpe mig med at planlægge indhold ved at udfylde feedback formen her.
 

Fælles for alle sessioner er at:
  • Jeg vil præsentere ca. 45 minutter og svare på spørgsmål den resterende tid.
  • Sessionerne vil hovedsageligt indeholde demonstrationer og kun få power point slides.
  • Sessioner vil være på engelsk med danske undertekster
  • Det er noget jeg gør i ’community ånden’ så jeres feedback er super værdifuld!


Planen for sessioner ser således ud:

Tirsdag d. 17. marts kl. 11.00 – 12.00.

Crisis Information App template, installation og opsætning.
Præsentation:  Crisis Information App Template Slides 

Optagelse af præsentation: Crisis Information App Template Recording

Crisis Information App template er en skabelon til at lave en løsning til distribution af information til medarbejdere.

Det kommer til at handle om Canvas Apps, Power Automate, Sharepoint, Teams og lidt Power BI.

Jeg kommer til at vise hvordan installationsprocessen foregår samt hvordan løsningen konfigureres og bruges.
 
 

Fredag d. 20. marts kl. 14.30 – 15.30 - Tilføj til kalender

Power Apps Canvas App på 45 minutter

Præsentation:  Canvas App in 45 minutes 

Optagelse af præsentation: Canvas App in 45 minutes - Recording

Blog post med alle formlerne: Canvas App in 45 minutes

Introdokution til Canvas Apps – Kontroller, Datakilder, Komponenter og Formler

Jeg viser hvordan man kan lave en Canvas App og dele den med kollegaer
Jeg bygger Power Platform Youtube app'en live.
Se den her: here: https://www.linkedin.com/posts/jensschroder_update-powerplatform-powerapps-activity-6644931097136250880-_u_m

 
 
Tirsdag d. 24. marts kl. 11.00 – 12.00 - Tilføj til kalender

Power Automate Flows på 45 minutter

Præsentation: Power Automate Flows

Optagelse af præsentation: Power Apps Automate - Recording

Flows

Introduktion til Power Automate Flows – Triggers, Actions, Logic og Expressions

Jeg viser hvad flows er og hvordan man bygger og bruger dem

 
 
Torsdag d. 26. marts kl. 11.00 – 12.00 - Tilføj til kalender

Power Apps Model-Driven App på 45 minutter

Optagelse af præsentation: Model Driven Apps, Portals, Power Automate, Cognitive Services - Recording

Præsentation: Model Driven Apps, Portals, Power Automate, Cognitive Services

Model-Driven Apps – Data model, Views, Forms og Dashboards

Jeg viser hvordan jeg har bygget http://lesscode.morepower.tips med brug af PowerApps Portals, Model-Driven Apps, Power Automate og Cognitive Services

 
 
Fredag d. 27. marts kl. 14.00 – 15.00 Aflyst

?
Deltage her: Live link

Ikke planlagt endnu. Emne afhænger af feedback fra tidligere sessioner 😊

 


 

Dette er ikke et officielt Microsoft arrangement.
Data du indtaster bliver udelukkende brugt til planlægning. Hvis du svare på spørgeskemaet ovenfor vil du modtage email vedørende sessioner når planlægning opdateres


 
 

English version


 

Since many are working from home, and I had some openings in my calendar, I have decided to try and organize some online sessions on Power Platform.


Common for all sessions is that I will present approx. 45 minutes and answer questions for remaining time.

All sessions will mainly be demonstrations and only a few power point slides.

I do this in the spirit of the community so please give me your feedback. It is super valuable!

All sessions are streamed live via MS Teams Live Event. It is not required to have MS Teams or register for the sessions. Participation can be anonymous.


 

All sessions have the same form:

  • I will present for 45 minutes and remainder of the session will be reserved for Q&A.
  • Sessions will be mainly focused on demoing and very little PowerPoint presenting.
  • Sessions will be in english with danish captions
  • This is something I am doing for "the community spirit" so any feedback is very valuable!
 

Tuesday 17 March 11.00-12.00 

Crisis Information App template, installation and set-up

Slides:  Crisis Information App Template Slides 

Recording: Crisis Information App Template Recording

Focus will be on Canvas Apps, Power Automate, Sharepoint, Teams and briefly Power BI.

I will show you installation process , configuration and usecases.
 
 

Friday 20 March 14.30 – 15.30Add to calendar

Power Apps Canvas App in 45 minutes

Slides:  Canvas App in 45 - Slides 

Recording: Canvas App in 45 minutes - Recording

Blog post including formulas: Canvas App in 45 minutes

Introduction to Canvas Apps- controls, datasources, compomnents and forms.

I'll show you how you ca make a Canvas App and share it with colleagues.
I will be live building the Power Platform Youtube app as seen here: https://www.linkedin.com/posts/jensschroder_update-powerplatform-powerapps-activity-6644931097136250880-_u_m


 

Tuesday 24 March 11.00 – 12.00Add to calendar

Power Automate Flows in 45 minutes 

Slides: Power Automate Flows

Recording: Power Apps Automate - Recording

Flows

Introduction to Power Automate Flows – Triggers, Actions, Logic and Expressions

I'll show you what flows are and how they can be build and used.


 

Thursday 26 March 11.00 – 12.00Add to calendar

Power Apps Model-Driven App in 45 minutes

Recording: Model Driven Apps, Portals, Power Automate, Cognitive Services - Recording

Slides: Model Driven Apps, Portals, Power Automate, Cognitive Services

Model-Driven Apps – Data model, Views, Forms og Dashboards samt Common Data Service (CDS)

I will show how I ahve build http://lesscode.morepower.tips using PowerApps Portals, Model-Driven Apps, Power Automate and Cognitive Services


 

Friday 27 March 14.00 – 15.00 Cancelled

?

Not planned yet. Topic depends on the feedback from previous sessions 😊


 

All sessions will be in English with Danish subtitles.
 


 

This is not an officiel Microsoft event.
The data you submit is only used for planning. If you reply to the survey above you will receive an email regarding the session when the plan updates